kontura_logo_svart_500x250

Varumärke

En varumärkesidentitet består av en samling element som samverkar och skapar varumärkets image. Enkelt kan man dela in det i två delar, en kommunikationsplattform och en visuell identitet.

Kommunikationsplattformen sammanfattar varumärkets budskap, alltså varumärkets essens och själ. I den definieras bland annat vision & mission, kärnvärden, positionering och varumärkets röst. Den kan innehålla många fler element som till exempel tagline, målgrupper och strategier för social media och webb. När budskapen är klara utgör kommunikationsplattformen grunden för all kommunikation, både externt och internt. Den styr vad vi säger, till vem vi talar och hur vi säger det.

Den visuella identiteten skapas utifrån varumärkets kärnvärden och ska spegla dem i utförande och design; enkelt beskrivet varumärkets ”kläder”. Den bestäms vanligast i en grafisk profilmanual som innehåller riktlinjer för logotyp/märke, typografi, färgsystem, bildmanér, illustrationer och ikonografi.

För att kunna arbeta under ett varumärke behövs som minst en logotyp och en grafisk profil. Vissa företag behöver bara ett enkelt ordmärke och en tillhörande toolbox, medan andra behöver tydliga och noggranna varumärkesplattformar som i detalj beskriver hur olika resurser får användas för att marknadsföra varumärket.

En varumärkesidentitet består av en samling element som samverkar och skapar varumärkets image. Enkelt kan man dela in det i två delar, en kommunikationsplattform och en visuell identitet.

Kommunikationsplattformen sammanfattar varumärkets budskap, alltså varumärkets essens och själ. I den definieras bland annat vision & mission, kärnvärden, positionering och varumärkets röst. Den kan innehålla många fler element som till exempel tagline, målgrupper och strategier för social media och webb. När budskapen är klara utgör kommunikationsplattformen grunden för all kommunikation, både externt och internt. Den styr vad vi säger, till vem vi talar och hur vi säger det.

Den visuella identiteten skapas utifrån varumärkets kärnvärden och ska spegla dem i utförande och design; enkelt beskrivet varumärkets ”kläder”. Den bestäms vanligast i en grafisk profilmanual som innehåller riktlinjer för logotyp/märke, typografi, färgsystem, bildmanér, illustrationer och ikonografi.

För att kunna arbeta under ett varumärke behövs som minst en logotyp och en grafisk profil. Vissa företag behöver bara ett enkelt ordmärke och en tillhörande toolbox, medan andra behöver tydliga och noggranna varumärkesplattformar som i detalj beskriver hur olika resurser får användas för att marknadsföra varumärket.

Strategi

Om din verksamhet kräver att du har ett väl genomarbetat varumärke där dina budskap är noggrant formulerade och förankrade i varumärkets kärnvärden, behöver du börja arbetet med ditt varumärke just där. Vi erbjuder ett koncept som bygger på tre workshops där ni tillsammans med oss arbetar fram grundpelarna i er kommunikationsplattform. Det här arbetet ser i stort sett likadant ut oavsett om det är ett nytt varumärke eller arbetet görs för att förnya ett befintligt.

De olika workshoparna går ut på att strategisk genomlysa varumärkets core business och inspirera till nya tankesätt och formuleringar. Bra resultat brukar kunna nås i grupper där ledning och utvalda medarbetare arbetar tillsammans. Vissa av workshoparna kräver visst för- eller efterarbete och 4 timmar brukar vara lagom tid per tillfälle. Alla workshops går att justera utifrån ert behov, så hör av er till oss för att diskutera fram det mest effektiva för just ert varumärke! 

Workshop nr 1

Under den första workshopen definierar vi er affärsidé, mission och vision. De olika delarna kan beskrivas så här: Affärsidén beskriver kort vad ni gör och för vem, beskrivningen av affärsidén är viktig för att skapa tydlighet. Missionen definierar företagets syfte och varför ni finns. Den ska sprida stolthet och kan med fördel handla om hur ni bidrar till en positiv samhällsutveckling. Visionen beskriver det mål som ni ständigt strävar mot, en idealsituation som ni vill uppnå men aldrig räknar med att helt kunna nå. Visionen fyller en funktion som ledstjärna och kompass för alla inom företaget.

Workshop nr 2

Under den andra workshopen definierar vi era målgrupper och positioneringen på marknaden. De olika delarna kan beskrivas så här: Målgrupperna är de personer ni riktar er kommunikation till och beskrivningen ska identifiera en grupp med människor som har ett behov eller problem, som ni med er produkt eller tjänst kan lösa. Positioneringen är kopplad till målgrupperna och kan beskrivas som en marknadsförings- och försäljningsstrategi, med syfte att styra konsumenter till att välja ert varumärke framför era konkurrenters. Positioneringen sammanfattar kort vad som skiljer er från era konkurrenter och vilken position ni har på marknaden.

Workshop nr 3

Under den tredje workshopen definierar vi ert varumärkeslöfte, kärnvärden och tonalitet. De olika delarna kan beskrivas så här: Varumärkeslöftet handlar om vad målgrupperna ska kunna förvänta sig av er och det ska sammanfatta något som är viktigt för målgrupperna och helst vara särskiljande. Ett företags kärnvärden är en uppsättning av tidlösa principer som vägleder allt och alla inom företaget och har nära anknytning till varumärkets vision. Kärnvärden är så fundamentala att de sällan eller aldrig ändras. Tonalitet handlar om hur ni formulerar er, snarare än vad ni faktiskt säger. Det är den språkliga delen av ert varumärke och uttrycker de känslor ni vill förmedla. Tonaliteten ska i hög grad vara enhetlig och konsekvent, men måste samtidigt varieras beroende på kanal och målgrupp.

Strategi

Om din verksamhet kräver att du har ett väl genomarbetat varumärke där dina budskap är noggrant formulerade och förankrade i varumärkets kärnvärden, behöver du börja arbetet med ditt varumärke just där. Vi erbjuder ett koncept som bygger på tre workshops där ni tillsammans med oss arbetar fram grundpelarna i er kommunikationsplattform.

De olika workshoparna går ut på att strategisk genomlysa varumärkets core business och inspirera till nya tankesätt och formuleringar.

Workshop nr 1 – Affärsidé, mission och vision

Workshop nr 2 – Målgrupper och positionering på marknaden

Workshop nr 3 – Varumärkeslöfte, kärnvärden och tonalitet

Visuell identitet

För de varumärken som kräver en fullt utarbetat visuell identitet är det vanliga att man tar avstamp i företagets själ; budskapen som sammanfattas i kommunikationsplattformen. Det är budskapen som leder arbetet med hur varumärket ska se ut. Som exempel, om vi inte vet vem ni talar till, alltså era målgrupper, är det svårt att bestämma hur ni ska se ut. En komplett grafisk manual innehåller som minst riktlinjer för logotyp, färgpalett, typografi, bildmanér och designelement. Alla dessa delar är värdefulla företagstillgångar och används till att kommunicera ett starkt, enhetligt budskap om vilka ni är, er verksamhet och ert erbjudande. Den grafiska profilmanualen ska styra all kommunikation och ska följas till punkt och pricka. En bra manual är tydlig, lätt att förstå och lämnar tillräckligt med höjd för olika kreatörer att ta ut design till/för olika produkter.

För ett nystartat litet företag kan det vara tillräckligt att skapa en bra logotyp och en tillhörande toolbox för grafisk design. När företaget växer kan man löpande bygga ut och låta den grafiska profilen växa. För mindre företag som vill ha en logotyp och en toolbox för att kunna sätta igång med sin verksamhet har vi en färdig process och ett prispaket. För arbeten med större företag gör vi normalt en offert, där vi kommer överens om innehåll och avgränsningar, för att ni ska vara säkra på vad som ingår och känna er trygga med beställningen.

Visuell identitet

En komplett grafisk manual innehåller som minst riktlinjer för logotyp, färgpalett, typografi, bildmanér och designelement. Alla dessa delar är värdefulla företagstillgångar och används till att kommunicera ett starkt, enhetligt budskap om vilka ni är, er verksamhet och ert erbjudande. För ett nystartat litet företag kan det vara tillräckligt att skapa en bra logotyp och en tillhörande toolbox för grafisk design, och för det erbjuder vi en färdig process och ett prispaket. För arbeten med större företag gör vi normalt en offert, där vi kommer överens om innehåll och avgränsningar, för att ni ska vara säkra på vad som ingår och känna er trygga med beställningen.

Prispaket
Start-up

35.000 kr

Erbjudandet för Start-ups består av en praktiskt förenklad grafisk profil, en toolbox, som omfattar en unik logotyp som speglar er verksamhet och som fungerar för aktuella plattformar, till exempel social media. Det ingår även riktlinjer för färgpalett och typografi och i de fall det är aktuellt, grafiska element som illustration/mönster/ikonografi. 

Prispaket Start-up

35.000 kr

Erbjudandet för Start-ups består av en praktiskt förenklad grafisk profil, en toolbox, som omfattar en unik logotyp som speglar er verksamhet och som fungerar för aktuella plattformar, till exempel social media. Det ingår även riktlinjer för färgpalett och typografi och i de fall det är aktuellt, grafiska element som illustration/mönster/ikonografi. 

Process

Så här arbetar vi normalt. Självklart kan det se lite olika ut för olika företag, men i stort sett går det till på det här viset

Kreativ brief
Processen startar med en kreativ brief. I den finns ett antal frågor som du får besvara utifrån dina tankar om din verksamhet och ditt varumärke. Vi går igenom briefen, samtalar och rätar ut eventuella frågetecken.
Logotyp
Med briefen som utgångspunkt tar jag fram en skiss för logotypen. Vi diskuterar och jag färdigställer logotypen efter eventuella justeringar.
Toolbox
Arbetet med den grafiska profilen går till på samma vis som logotypen. Jag presenterar en moodboard som vi diskuterar och färdigställer toolbox efter eventuella justeringar.
Leverans
Logotypen levereras i som PNG, JPG och som designfil, EPS. Toolbox levereras i formatet PDF. Allt skickas digitalt för nedladdning, tydligt paketerat.

Har du en fråga eller vill boka ett möte?

Skicka ett mejl, eller ring, så hör vi av oss så snart som möjligt. Välkommen!

Har du en fråga eller vill boka ett möte?

Skicka ett mejl, eller ring, så hör vi av oss så snart som möjligt. Välkommen!